lördag 2 februari 2013

SFI - Svenska för invandrare

This page is in Swedish, but will be translated into english. Then the english text will be written within bracets after the Swedish. Feel free to distribute this to everyone who needs to study Swedish and hear the language, but have no possibility to go to school to do that.

SAFIR en nätbaserad svenskkurs för invandrare. Den är bra upplagd och igenom grunden. Ljud finns.

SAFIR yrke är svenskkurser uppbyggda efter yrkesgrupper.

Book2 är en ljudbok för att lära sig språk genom att lyssna. Välj ditt hemland på kartan, välj sedan vilket språk du vill lära dig, till exempel svenska. Övningarna som finns kostar pengar, men korten för att öva är fria.

Lexin Språkteman har bilder och animationer på flera olika språk för att lära sig uttal.

SFI-prov att träna på inför slutprovet.

Digitalspårets svenskkurser. Välj din nivå och öva!

Kom loss i svenska är en engelsk kurs för att lära sig svenska från Stockholms universitet.

Svenska verb Fyll i de rätta verbformerna och kontrollera om du har rätt.

Matte på modersmål, ordlistor med exempel på 22 olika språk. Från arabiska till engelska och spanska. Bra för nykomna elever i Sverige

SOS Alarms utbildningsmaterial för SFI. Viktigt att kunna när man kommer till ett nytt land.

SFI ekonomi är en sida som lär ut ekonomi på SFI-nivå

Språkresurser och lexikon för SFI.

SFI-register liknande detta med många bra länkar.

Videolektioner

Språka på svenska är kort videolektioner. Bra att lyssna på.

Teacher on demands svensklektioner. Bra sida som görs av svenska lärare.

Nyheter på lätt svenska

8 sidor lättläst, senaste nyheterna på lätt svenska

8 sidor lyssna, lyssna på de senaste nyheterna på lätt svenska. Du kan även lyssna på äldre nyheter

Läroböckers utbildningsmaterial på internet

Mål 1 övningar på nätet från en lärobok. Även om man inte har boken så kan övningarna och ljudfilerna hjälpa när man lär sig.

Mål 2 fortsättningen från ovan.

Rivstart är en annan läroboks webbövningar.

Rivstart B är fortsättningen

Framåt A1 ytterliggare en läroboks webbövningar

Framåt A2 - fortsättningen

Framåt A3 - fortsättningen

Framåt B - fortsättningen

Framåt C - fortsättningenHur du kan hjälpa till

Har du egna bra länkar som kan vara till hjälp och stöd i detta ämnet eller något annat ämne i skolan? Skicka dem då gärna som en kommentar, eller maila varforbliupprord(@)live.se så lägger jag upp dem efter att jag har kontrollerat dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar